Årsavgift 2021

Kommunfullmäktige i Sigtuna har beslutat om en höjning av årsavgiften för bostadskön till 250:- inklusive moms.

Höjningen börjar gälla från 1 januari 2021. Har du redan en pågående betalperiod tillämpas höjningen först när din betalperiod ska förnyas.

Avgiften tas endast ut för att täcka administrativa kostnader. Sigtuna Bostadsförmedling är inte vinstdrivande och bedrivs enligt lagen om kommunal bostadsförmedling.