Problem med fakturor

Förnärvarande är det problem med att betala årsavgifter med faktura.

Felsökning pågår och beräknas vara åtgärdat under vecka 32.