Vectura välkomnar till trygghetsboende

En helt ny stadsdel som växer fram i Sigtuna stad med målsättningen att vara Sveriges mest hållbara stadsdel.

Sigtuna stadsängar ligger ca 1 500 meter norr om gamla Sigtuna stadskärna och präglas av små, trevliga kvarter med varierande byggnadshöjder.

Sigtuna Stadsängar omfattar en yta om ca 3 300 000 m² och totalt planeras ca 900 bostäder.

Härifrån tar det mindre än 1 timme till Stockholm C med bil, 30 min till Uppsala C och 10 min med bil till Arlanda.

Målsättningen med trygghetsboende som boendeform är att skapa möjlighet till gemenskap mellan er boende och att ni som boende ska ges möjlighet att kunna delta på gemensamma aktiviteter.

På trygghetsboendet har du tillgång till vår trygghetsvärd eller -värdinna alla dagar veckan som bland annat finns till hands för att ha nära kontakt med dig och dina grannar. Tillsammans utformar ni aktiviteter såsom kaffestunder, middagar, frågesporter, högläsning och annat som ni kommer överens om.

Trygghetsvärden/värdinnan kan också
• Stötta med enklare uppgifter som att läsa och fylla i blanketter
• Förmedla kontakt med olika serviceinrättningar
• Löpande kontrollera funktion av brandvarnare, spisvakt etc.

En lokal med kök för gemensamma aktiviteter och möten finns på bottenplan. På bottenplan ligger även en gemensam tvättstuga och cykel/rullstolsförråd.

En gemensam uteplats som ligger intill äldreboendets trädgård finns också att tillgå.

Läs mer om Vecturas trygghetsboende.