1. Inledning

Sigtuna Bostadsförmedling är den kommunala bostadsförmedlingen i Sigtuna kommun.

Bostadsförmedling gör det enkelt för dig som sökande att söka bostad. Du söker själv aktivt bostad och har möjlighet att se samt välja det boende som passar dig bäst.

Du bevakar själv utbudet av lediga objekt.

All kommunikation med dig som sökande sker i första hand via ”Mina sidor”. Här kan du se aktuell betalningsstatus, göra intresseanmälningar, skapa bevakning av objekt samt läsa meddelanden. Användarkontot är personligt och du ansvarar för att ingen obehörig kan få tillgång till kontot.

2. Köregler tomt- och huskö

2.1 Grundregler

  • Du kan ställa dig i tomt- och huskön när du har fyllt 16 år.
  • Du måste betala den årliga köavgiften när du har fyllt 18 år.
  • Du kan söka objekt och ingå köpavtal när du har fyllt 18 år.
  • Din registrering och kötid är personlig.

2.1.1 Registrera dig i tomt- och huskön

När du som sökande registrerar dig i tomt- och huskön behöver du uppge namn, mejladress och svenskt personnummer för att skapa ett användarkonto.

2.1.2 Uppgifter om sökande

När du registrerar dig godkänner du att Bostadsförmedlingen lagrar, sparar och bearbetar dina personuppgifter som finns i Bostadsförmedlingens databas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Bostadsförmedlingen begär in och kompletterar med nödvändiga kontrolluppgifter som visar att du uppfyller Sigtuna kommuns krav för att bli godkänd som köpare när du är aktuell för objekt.

Du ansvarar själv för att Bostadsförmedlingens uppgifter om dig är korrekta.

2.1.3 Avsluta ett användarkonto

Vill du inte stå kvar i tomt- och huskön kan du avsluta ditt användarkonto på ”Mina sidor” när en betalperiod har gått ut. Du kan även låta bli att betala den årliga avgiften innan nästa betalningsperiod startar.

När du lämnar tomt- och huskön raderas ditt användarkonto och du kan inte få tillbaka dina köpoäng. Väljer du att registrera dig på nytt får du ett nytt användarkonto och nya köpoäng.

Bostadsförmedling raderar ditt användarkonto och tar bort dig ur kön om du:

  • själv begär det när deras betalperiod har gått ut
  • inte betalar din köavgift i tid

Avlidna raderas efter att förmedlingen har mottagit dödsfallsintyg från anhörig eller att dennes betalperiod har gått ut.

2.2 Köpoäng

Du får en köpoäng per dag du är registrerad i kön från den dag avgiften är betald och kommit in på Bostadsförmedlingens bankkonto. Köpoängen är personlig. Du kan inte ge din köpoäng till någon annan.

Betalar du din köavgift för sent nollställs dina köpoäng och din nya kötid räknas från betalningsdatumet.

Objekten förmedlas efter köpoäng och om du i övrigt uppfyller Sigtuna kommuns krav så konkurrerar du enbart med dina köpoäng.

2.2.1 Dina köpoäng nollställs om du får objekt förmedlat

Bostadsförmedlingen nollställer dina köpoäng när Sigtuna kommun godkänt dig som köpare. Du får då en ny starttid i Bostadsförmedlingens kö som räknas från och med dagen efter Sigtuna kommun godkände dig förutsatt att du betalat in din förmedlingsavgift.

2.2.2 Ärva köpoäng

Om någon som är registrerad i Bostadsförmedlingens tomt- och huskö avlider kan den som är efterlevande make/maka eller sambo (enligt sambolagen SFS 2003:379) begära att få överta köpoängen.

Den som ska ärva köpoängen ska ha varit folkbokförd på samma adress som den avlidne de senaste sex (6) månaderna. I övriga fall kan inte köpoäng ärvas. Begäran ska ha inkommit senast sex (6) månader efter dödsfallet.

2.3 Köavgift

Du ska betala en årlig avgift för att få stå i tomt- och huskön från att du fyllt 18 år. Kommunfullmäktige i Sigtuna beslutar om köavgiften. Köavgiften är för närvarande 275 kronor per år.

Du betalar köavgift för ett år i taget. Din köplats gäller i 12 månader från din registrering eller från föregående betalningsperiod. När du betalar årsavgiften förlänger du din köplats med 12 månader. Du hittar information på ”Mina sidor” om när det är dags att betala köavgiften.

Det är alltid ditt ansvar att betala köavgiften i tid så att du får behålla dina köpoäng. Betalar du inte köavgiften vid registrering eller innan nästa betalningsperiod börjar kan du inte anmäla intresse för lediga objekt förrän du har betalat köavgiften.

Betalar du inte köavgiften inom 45 dagar efter registrering eller efter att föregående betalningsperiod tagit slut tar Bostadsförmedlingen bort dig ur tomt- och huskön.

Bostadsförmedlingen kräver inte in obetalda köavgifter, det är du själv som ansvarar för att se till att din köavgift betalas in i tid.

Får Bostadsförmedlingen in köavgiften senare än 45 dagar efter registrering eller 45 dagar efter att föregående betalningsperiod har tagit slut nollställs dina köpoäng och din nya kötid räknas från betalningsdatumet.

2.4 Återbetalning av köavgift

Sökande kan inom 14 dagar efter sin registrering begära att få köavgiften återbetald genom att kontakta Bostadsförmedlingen med sin skriftliga begäran. Bostadsförmedlingen avregistrerar då sökande från tomt- och huskön och betalar tillbaka köavgiften. Dock inte om sökande har pågående intresseanmälningar eller blivit erbjuden att teckna köpeavtal på ett objekt. 

Om sökande har betalat sin köavgift för sent och fått sin kötid nollställd har sökande möjlighet att begära att få köavgiften återbetald. Sökande behöver kontakta Bostadsförmedlingen inom 14 dagar efter betalningsdatum för att kunna begära om att få köavgiften återbetald. 

3. Förmedlingsregler

3.1 Grundregler

Alla som står i tomt- och huskön står i en gemensam kö. Lediga objekt förmedlas i turordning efter köpoäng. Bostadsförmedlingen föreslår den sökande som har flest köpoäng bland de som har anmält intresse för objektet till Sigtuna kommun förutsatt att de uppfyller Sigtuna kommuns krav.

Om bostadssökande har samma köpoäng som en annan sökande som har anmält intresse för objektet, är det den av de som anmält intresse först som föreslås som köpare.

3.1.1 Sigtuna kommuns krav

Du behöver uppfylla de krav som Sigtuna kommun sätter för objektet för att bli godkänd som köpare. Alla krav står i objektsannonsen.

Kraven kan handla om exempelvis din betalningsförmåga.

Uppfyller du inte Sigtuna kommuns krav kan det innebära att du inte blir föreslagen som köpare, trots att du har flest köpoäng bland dem som har anmält intresse för objektet.

3.1.2 Villkor för att bli föreslagen som köpare

Bostadsförmedlingen hämtar in kontrolluppgifter för att vara säker på att du uppfyller Sigtuna kommuns krav. Uppfyller du kraven föreslår vi dig som köpare.

Saknar Bostadsförmedlingen aktuella kontaktuppgifter till dig kanske vi inte kan kontakta dig. Då blir du inte heller föreslagen som köpare, även om du har den längsta kötiden.

Svara på erbjudanden i tid! Svarar du inte inom Bostadsförmedlingens tidsgränser så missar du chansen att bli föreslagen.

3.2 Intresseanmälningar

Du kan söka max fem (5) objekt samtidigt.

När du sökt fem (5) objekt så måste du ta bort någon av dina intresseanmälningar för att kunna söka en ytterligare objekt. Du kan själv ta bort dina intresseanmälningar fram tills att du har tackat ja till fortsatt intresse.

Du kan också söka fler objekt om du tackat nej till en objekt, eller om någon annan sökande får ett av objekten som du har sökt.

3.2.1 Svara ja till en objekt

Svarar du ja till ett objekt och står först i kön, raderas dina övriga intresseanmälningar.

Är du först i kön på flera objekt kontaktar Bostadsförmedlingen dig och du behöver välja vilket objekt du vill ha. Därefter raderas dina övriga intresseanmälningar.

3.3 Förmedlingsavgift

När du erbjuds ett köpeavtal genom Bostadsförmedlingen ska du betala en förmedlingsavgift på 625 kronor.

Betalar du inte förmedlingsavgiften kan du inte anmäla intresse för andra lediga objekt förrän du har betalat avgiften samt kostnader för eventuell indrivning.

Förmedlingsavgiften har beslutats av kommunfullmäktige i Sigtuna kommun.

3.4 Kompensation

Om Sigtuna kommun återtar ett objekt från förmedlingen innan köpeavtal är tecknat avbryts förmedlingen och en kunds intresseanmälan är inte längre aktuell. Ingen ersättning eller kompensation lämnas.

3.5 Spärr mot att göra ny intresseanmälan

Bostadsförmedlingen kan hindra dig från att göra nya intresseanmälningar eller att fullfölja påbörjade intresseanmälningar under vissa omständigheter. Spärren påverkar inte dina köpoäng.

En spärr varar under sex (6) månader och kan bli aktuell i följande fall:

  • Om du blivit föreslagen som köpare men sedan inte skriver under köpeavtalet vid två olika tillfällen under en tolvmånadersperiod
  • Om du inte betalat förmedlingsavgiften
  • Om du lämnar oriktiga uppgifter för att få ett objekt. Eventuell pågående förmedling avbryts och intresseanmälningar tas bort. Om handlingen bedöms som brottslig så polisanmäls detta av förmedlingen

3.6 Dina köpoäng efter att du har tecknat köpeavtal

När du skrivit på ett nytt köpeavtal nollställs dina köpoäng. Du får inte tillbaka de köpoäng du hade innan du skrev på köpeavtalet.

4. Har du klagomål?

Har du klagomål ska du skriva till Bostadsförmedlingen via det formulär som finns på Sigtuna Bostadsförmedlingens hemsida. Bostadsförmedlingen hanterar ditt klagomål och svarar inom 30 dagar. Du kan inte överklaga ett beslut av Bostadsförmedlingen.

5. Så behandlar vi dina personuppgifter (GDPR)

På Sigtuna Bostadsförmedlings sida ”Riktlinjer för integritet” beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter.