Hyresvärdar i Sigtuna kommun

Här nedan kan du se vilka hyresvärdar som är anslutna till Sigtuna Bostadsförmedling och som förmedlar sina lediga bostäder genom oss.

Bonava

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa som skapar hem och lyckliga grannskap med högsta livskvalitet för de människor som bor där.

I Sigtuna Stadsängar utvecklar Bonava 212 hyresrätter i projektet Eriks gränd, ett bekvämt och kvadratsmart boende med planerad inflyttning från våren 2022.

Vi vet att ett hem är så mycket mer än fyra väggar och ett tak. Att skapa en fristad som står sig över tid, där historia skapas, barn växer upp och människor lever sina liv, kan bara uppnås med lite hjälp från sina vänner. Naturligtvis är Bonava beroende av sina erfarna ingenjörer, arkitekter och designers. Men vi vet också att världens bästa hem inte bara handlar om vackra interiörer eller smart arkitektur: de handlar om människorna som bor i dem.

Bonava har skapat hem och grannskap sedan 1930-talet.. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsen och har verksamhet i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, St Petersburg, Estland och Lettland.

Läs mer om Bonava.

Bonava logotyp

Fastpartner

Fastpartner är ett börsnoterat svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i Sveriges största befolkningscentrum.

Vårt fastighetsbestånd finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Mälardalen, Norrköping samt Gävle. På dessa orter förvaltar och utvecklar vi våra fastigheter i nära dialog med våra hyresgäster för att skapa effektiva verksamhetslokaler, och en långsiktig positiv och hållbar utveckling av stadsrummet.

I Sigtuna Kommun ligger huvudfokuset på att utveckla Märsta Centrum, men vi har även en del industri- och lagerfastigheter i Arlandastad.

Läs mer om Fastpartner.

Fastpartner logotyp

Hillstone Park

Hillstone Park är ett fastighetsbolag med fokus på utveckling av unika, miljövänliga och moderna bostäder. Vi skapar ett kvalitativt och smart boende för våra kunder i attraktiva områden runt om i Sverige.

Genom kreativt nytänkande och innovativ arkitektur vill vi erbjuda våra kunder ett drömboende. Vårt team har mångårig erfarenhet inom områden som fastighetsutveckling, design och ekonomisk förvaltning.

Tillsammans med våra strategiska partners har vi rätt förutsättningar för att tillgodose våra kunders behov.

Läs mer om Hilstone Park

Hillstone Park logotyp

HSB Stockholm

HSB Stockholm är ett medlemsägt bolag vars verksamhet startades 1923 utifrån en nyskapande, kooperativ idé, om ett bättre boende och inflytande över den egna bostadssituationen. Idag erbjuder HSB Stockholm nyproducerade bostadsrätter, hyresrätter, bosparande och medlemskap för bostadsrättsföreningar och individuella medlemmar. Företagets vinst går tillbaka till att skapa det goda boendet. 

HSB Stockholm äger och förvaltar ett 70-tal fastigheter med 4070 hyresrätter i Stockholm med omnejd. Under ett och samma tak erbjuder vi allt från fastighetsskötsel, utemiljö, projektutveckling mm. En av verksamhetens främsta uppgifterna är att förvalta och utveckla våra fastigheter långsiktigt. Stor vikt läggs vid hållbarhetsfrågor och att skapa hem där våra hyresgäster trivs. 

HSB där möjligheterna bor!

Läs mer på HSB Stockholm

Malmegårds

Malmegårds Fastighets AB är en långsiktig fastighetsägare som värnar om en god boendemiljö samt social och ekologisk hållbarhet.

Att skapa ett mänskligt boende, stimulerande arbetsmiljöer med hög kvalitet, bra planlösningar och ekonomiska produktionsmetoder samt med omsorg om arkitektur, skönhetsvärden och energieffektivisering.

Stor vikt fästs vid hållbarhetsfrågor. Det innebär att säkerställa ett bärkraftigt fastighetsägande över tid. Vi värnar om miljö- och energifrågor, som vi sedan länge arbetat mycket aktivt med. Vi vill genom vår verksamhet bidra till social hållbarhet.

Läs mer om Malmegårds

NREP

NREP grundades 2005 på den enkla idén att fastigheter, världens största produktkategori, är redo för en förändring. Sedan dess har vi arbetat för att driva denna förändring och förbättra den byggda miljön till förmån för kunder, samhällen och städer.

Vi är fast beslutna att leda och påskynda vägen mot en koldioxidneutral sektor och vår målsättning är att minska koldioxidutsläppen från vår fastighetsportfölj redan 2028 – från såväl drift som inbyggd koldioxid.

NREP har varit banbrytande inom hållbarhet i den byggda miljön i flera år. Vi har skapat världens första 100 % återvunna betongbyggnad, världens första djupa geotermiska brunn för att spara 95 % CO2, och utvecklar för närvarande världens första storskaliga fastighetsprojekt för att anpassa oss till FN:s alla 17 hållbara utvecklingsmål.

För att ytterligare påskynda den gröna omställningen investerar vi i grön teknik med potential att spara gigaton koldioxidutsläpp, exempelvis en cleantech-lösning som injicerar återvunnen CO2 i färsk betong, en digital tvilling som hjälper till att minska energianvändningen och AI-driven teknik för att optimera planeringen av byggnader och stadsutvecklingsområden i tidiga skeden.

Dessutom strävar vi efter att stödja den hållbara omställningen med fokus på gröna finansieringslösningar och utforska ytterligare investeringar i gröna lösningar som stödjer det urbana ekosystemet.

Det finns ingen enskild lösning för att förbättra städer. Därför investerar NREP över det urbana ekosystemet för att göra städer mer motståndskraftiga, hållbara, rättvisa och beboeliga för kommande generationer

Läs mer om Nrep

Newsec

Bostäder berör de flesta och är ett segment som fortsätter att väcka intresse som investeringsområde. Oavsett om ni vill investera i bostäder, förvalta era bostadsfastigheter eller utveckla dem, så har vi omfattande kunskap om marknaden och kan ge er de insikter ni behöver.

Vi kan hjälpa er med tekniska tjänster och fastighetsskötsel med fokus på en hög servicenivå. Våra tekniker strävar ständigt efter att skapa välfungerande miljöer för människors vardag.

Newsec erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster – från teknisk kompetens till strategiska analyser, planering och fullskalig portföljutveckling. Vi kan också hjälpa er få ut mer av digitaliseringen och hitta rätt lösningar.
Den byggda miljön är en nyckel till hållbar stadsutveckling. Genom att optimera förbrukningen av energi, vatten och byggnadsmaterial spelar byggnader en avgörande roll i kampen mot klimatförändringar och resursbrist, och bidrar till ett hållbart samhälle.

Läs mer om Newsec

SigtunaHem

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder ett attraktivt boende. Vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boenden med hög service.

Vår vision sammanfattas med orden ”Sveriges mest nöjda hyresgäster”. Till våra 9 000 hyresgästers tjänst står ett 60-tal kompetenta och engagerade medarbetare.
Vårt löfte är ett Boende med omtanke genom engagerat värdskap.

SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla. Vi bygger med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

Läs mer om SigtunaHem

SigtunaHem logotyp

Wåhlin Fastigheter

Wåhlin Fastigheter är en långsiktig hyresvärd med fokus på Storstockholm. Tillsammans med vår engagerade personal sköter vi allting själva, från projektutveckling och fastighetsskötsel till trädgårdsarbete och ekonomi.

I grund och botten handlar vår verksamhet om att erbjuda bostäder där människor trivs och kan skapa sig ett hem. Genom att vara en trygg och stabil värd, vill vi vara ett attraktivt alternativ för dagens och morgondagens hyresgäster.

Välkommen till oss. Välkommen hem.

Läs mer om Wåhlin Fastigheter

Wåhlin Fastigheter logotyp