SBF:s riktlinje för integritet

Sigtuna Bostadsförmedling värnar om din integritet. Här hittar du information om vilka uppgifter vi samlar in, hur uppgifterna behandlas och de används. Har du frågor om personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Vilka typer av personuppgifter sparas?

Personuppgifter är uppgifter som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.

Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Personuppgiftsansvarig

Sigtuna Bostadsförmedling AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller ett annat företag gör på vårt uppdrag.

Sigtuna Bostadsförmedling AB
Organisationsnummer 556864-4941
Centrumleden 1D
195 30 Märsta

Vi har anlitat ett Dataskyddsombud som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt.

Kontakta vårt Dataskyddsombud dataskyddsombud@sigtunahem.se

Sigtuna Bostadsförmedling AB
c/o AB SigtunaHem
Dataskyddsombud
Box 509
195 25 Märsta

Offentlighetsprincipen

Sigtuna Bostadsförmedlings verksamhet omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Det innebär att all information som skickas till oss blir allmänna handlingar. Till exempel mejl och brev.

En allmän handling kan alla begära att få se, men innan någon får ta del av den måste vi kontrollera så att innehållet inte är skyddat enligt någon specifik bestämmelse, till exempel skyddade personuppgifter eller annan information som kräver sekretess.
Är innehållet skyddat kan det inte begäras ut.

Vissa typer av handlingar sparas och arkiveras under olika tidsperioder enligt gällande arkivbestämmelser.

Ändamål, behandling och kategorier av personuppgifter

För att kunna registrera dig som sökande i vår bostadskö och tomt- och huskö

BehandlingKategori av personuppgift
Skapa konto i vår köerNamn, personnummer
Skicka ut lösenord via mejlMejl, personnummer
Skicka ut erbjudande via mejl efter att du sökt ett objektMejl
Skicka ut mejl om att ett objekt som passar ditt intresse har publiceratsMejl
Skicka ut mejl för att marknadsföra oss, våra produkter och tjänsterMejl

Laglig grund: Samtycke. I samband med att du registrerar dig samtycker du till att vi behandlar ovanstående personuppgifter.

Lagringsperiod: Så länge du står som sökande i vår bostadskö och tomt- och huskö. Betalar du inte din avgift gallras uppgifterna 45 dagar efter betalningsperiodens utgång.

Du kan när som helst ta bort dig från våra mejllistor. I varje nyhetsbrev får du möjlighet att avbryta mejlutskick.

För att du ska kunna bli erbjuden att teckna ett lägenhetskontrakt/köpa tomt eller hus

BehandlingKategori av personuppgift
Kontaktar dig om du är aktuell för ett objektNamn, telefonnummer, mejl
Samla in inkomstuppgifter och andra intygPersonnummer, namn
Göra en kreditupplysningPersonnummer, namn
Hämta uppgifter från inkassobolag och KronofogdemyndighetenPersonnummer, namn, adress
Kontakta din arbetsgivare eller annan intygsutställareNamn, personnummer, adress
Anställningsintyg eller andra intyg med ditt namn och personnummer
Betalningshistorik

Laglig grund: Samtycke. I samband med att du registrerar dig samtycker du till att vi behandlar ovanstående personuppgifter.

Lagringsperiod: När förmedlingen av den aktuella lägenheten är genomförd raderas uppgifterna om dina intyg och din betalningshistorik.

För att kunna skicka dina uppgifter till den hyresvärd/Sigtuna kommun som hyr ut lägenheten/tomt- eller huset du är aktuell för.

BehandlingKategori av personuppgift
Lämna över uppgifter till hyresvärden om dig som sökande.Namn
Personnummer
Mejl
Adress
Telefonnummer
Nuvarande hyresvärd om du angett det

Laglig grund: Intresseavvägning. När du ställer dig i vår bostadskö och är aktuell för ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som bostadsförmedling.

Lagringsperiod: Så länge du står som sökande i vår bostadskö. Betalar du inte din avgift gallras uppgifterna 45 dagar efter betalningsperiodens utgång.

För att kunna fakturera dig köavgift och förmedlingsavgift

BehandlingKategorier av personuppgifter
Skicka e-fakturaNamn, mejl
Skicka autogirobetalningPersonnumer
Skapa elektroniska betalningarBank- och kontouppgifter
Adress
Mejl

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. För att följa bokföringslagen behöver vi samla in uppgifter om dig för att kunna fakturera dig.

Lagringsperiod: Så länge du står som sökande i vår bostadskö. Betalar du inte din avgift gallras uppgifterna 45 dagar efter betalningsperiodens utgång.

Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial sparar vi i sju år, inklusive innevarande år.

Vi är ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag och omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Vi gallrar allmänna handlingar och uppgifter enligt vår dokumenthanteringsplan.

Vi vill kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig, informera dig om aktuell information samt marknadsföra oss och våra tjänster

BehandlingKategorier av personuppgifter
Skicka ut nyhetsbrevMejladress
Skicka ut enkäterNamn
Mejl

Laglig grund: Berättigat intresse. Detta är nödvändigt för att utveckla, förbättra och sälja våra produkter och tjänster och behålla en god kontakt med dig.

Lagringsperiod: Du kan när som helst ta bort dig från våra mejllistor eller avstå från att delta i enkäter. I varje nyhetsbrev får du möjlighet att avbryta mejlutskick.

För att vi ska kunna hantera din begäran om extra köpoäng (ålder eller medicinska skäl) eller din begäran om att ärva köpoäng

BehandlingKategorier av personuppgifter
Samla intygNamn
Granska intygTelefonnummer
Personnummer
Adress
Mejladress
Personbevis
Läkarintyg
Dödsfallsintyg

Laglig grund: Berättigat intresse.

Lagringsperiod: När ärendet är hanterat raderas uppgifterna om dina intyg.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

När det är nödvändigt kan vi behöva dela dina personuppgifter med företag som är personuppgiftsbiträden åt oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Vi har personuppgiftsbiträden som hanterar bland annat:

  • IT-tjänster
  • Avisering av köavgift och förmedlingsavgift
  • Kravhantering
  • Lägenhetskontrakt

Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina uppgifter i samband med att de utför en tjänst åt oss eller har ett delat personuppgiftsansvar med oss.

Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Överförs uppgifterna till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen inom EU/ EES. Men de kan även överföras till länder utanför EU/EES, till leverantörer som för Sigtuna Bostadsförmedlings räkning ansvarar för IT-drift och lagring.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi använder flera tekniska, legala och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att upprätthålla säkerheten för dina personuppgifter. Exempelvis kryptering och tvåfaktors autentisering.

Dina rättigheter

Vill du utöva dina rättigheter besvarar vi din begäran utan dröjsmål.

Rätt att få se dina personuppgifter

Du har rätt att få ett utdrag över vilka personuppgifter som vi behandlar. Det kostar ingenting. Din begäran ska vara skriftlig och undertecknad av dig.

Du kan rätta personuppgifter som blivit fel

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Du har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du kan ändra vissa uppgifter själv genom att logga in på Mina Sidor.

Du kan begära att vi raderar personuppgifter

Du kan begära att vi raderar personuppgifterna som vi lagrar om dig, Det gäller om

  • uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats
  • du återkallar ditt samtycke
  • det inte längre finns någon annan rättslig grund för behandlingen

Det kan finnas lagliga skyldigheter som gör att vi nekar din begäran, exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.

Du har rätt att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter.
Det kan finnas lagliga skyldigheter som gör att vi nekar din begäran, exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.

Du kan neka direktmarknadsföring

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring så som digitala utskick via mejl. I varje mejlutskick finns alltid en möjlighet att avregistrera dig från framtida mejlutskick. Väljer du att göra det får du inte några nya mejlutskick.

Cookies

Vi använder cookies på vår hemsida. Syftet är att se till att webbplatsen fungerar, att analysera webbplatstrafiken och att se vilka delar av webbplatsen du har besökt. På sidan Cookies kan du läsa mer om hur vi hanterar cookies.

Har du frågor om dataskydd?

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du vårt dataskyddsombud som vi delar med AB SigtunaHem.

Mejl: dataskyddsombud@sigtunahem.se

Adress:
Sigtuna Bostadsförmedling AB
c/o AB SigtunaHem
Dataskyddsombud
Box 509
195 25 Märsta

Anser du att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen har du rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (tillsynsmyndigheten).

Ändra riktlinje för integritet

Sigtuna Bostadsförmedling AB kan komma att ändra denna riktlinje. Men den senaste versionen finns alltid att läsa här på hemsidan.

Vid viktiga uppdateringar mejlar vi dig (ifall du angett mejladress) i god tid innan ändringen. Vi informerar också om ändringar på hemsidan.

En reaktion till “Riktlinjer för integritet”

  1. Pingback: Så hanterar vi personuppgifter efter bostadsköns flytt - Sigtunahem

Kommentarer är stängda.