1. Inledning

Sigtuna Bostadsförmedling är den kommunala bostadsförmedlingen i Sigtuna kommun.

Bostadsförmedling gör det enkelt för dig som bostadssökande att söka bostad. Du söker själv aktivt bostad och har möjlighet att se samt välja det boende som passar dig bäst.

Du bevakar själv utbudet av lediga bostäder. För att underlätta finns olika kategorier av bostäder till exempel nyproduktion och trygghetsboende.

All kommunikation med dig som bostadssökande sker i första hand via ”Mina sidor”. Här kan du se aktuell betalningsstatus, göra intresseanmälningar, svara på visningserbjudande, skapa bevakning av lägenheter samt läsa meddelanden. Användarkontot är personligt och du ansvarar för att ingen obehörig kan få tillgång till kontot.

2. Köregler

2.1 Grundregler

 • Du kan ställa dig i bostadskön när du har fyllt 16 år.
 • Du måste betala den årliga köavgiften när du har fyllt 18 år.
 • Du kan söka bostad och skriva hyresavtal när du har fyllt 18 år.
 • Din registrering och kötid är personlig.

2.1.1 Registrera dig i bostadskön

När du som bostadssökande registrerar dig i bostadskön behöver du uppge namn, mejladress och svenskt personnummer för att skapa ett användarkonto.

2.1.2 Uppgifter om sökande

När du registrerar dig godkänner du att Bostadsförmedlingen lagrar, sparar och bearbetar dina personuppgifter som finns i Bostadsförmedlingens databas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Bostadsförmedlingen begär in och kompletterar med nödvändiga kontrolluppgifter som visar att du uppfyller hyresvärdens krav för att bli godkänd som hyresgäst när du är aktuell för en bostad.

Du ansvarar själv för att Bostadsförmedlingens uppgifter om dig är korrekta.

2.1.3 Avsluta ett användarkonto

Vill du inte stå kvar i bostadskön kan du avsluta ditt användarkonto på ”Mina sidor” när en betalperiod har gått ut. Du kan även låta bli att betala den årliga avgiften innan nästa betalningsperiod startar.

När du lämnar bostadskön raderas ditt användarkonto och du kan inte få tillbaka dina köpoäng. Väljer du att registrera dig på nytt får du ett nytt användarkonto och nya köpoäng.

Bostadsförmedling raderar ditt användarkonto och tar bort dig ur kön om du:

 • själv begär det när deras betalperiod har gått ut
 • inte betalar din köavgift i tid

Avlidna raderas efter att förmedlingen har mottagit dödsfallsintyg från anhörig eller att dennes betalperiod har gått ut.

2.2 Köpoäng

Du får en köpoäng per dag du är registrerad i kön från den dag avgiften är betald och kommit in på Bostadsförmedlingens bankkonto. Köpoängen är personlig. Du kan inte ge din köpoäng till någon annan.

Betalar du din köavgift för sent nollställs dina köpoäng och din nya kötid räknas från betalningsdatumet.

Bostäderna förmedlas efter köpoäng och om du i övrigt uppfyller hyresvärdens krav så konkurrerar du enbart med dina köpoäng.

2.2.1 Extra köpoäng för dig mellan 16 och 24 år

Är du mellan 16 och 24 år, skriven i Sigtuna kommun och inte har ett förstahandskontrakt, får du 2 190 extra köpoäng mot uppvisande av personbevis när du registrerar dig hos Bostadsförmedlingen. Extrapoängen motsvarar sex (6) års kötid. Personbevis som styrker folkbokföring i Sigtuna kommun ska skickas in till Bostadsförmedlingen inom tre månader från registreringsdatumet.

Dessa poäng behåller du till dess du har fått ditt första hyreskontrakt via Bostadsförmedlingen. Du kan få dessa extra poäng endast en gång.

2.2.2 Extra köpoäng för dig som är 65 år eller äldre

Är du fyllda 65 år eller äldre och finns registrerad i Bostadsförmedlings kö eller registrerar dig som ny kund, får du 1 095 extra köpoäng, vilket motsvarar tre (3) års kötid. Du kan få dessa extra poäng endast en gång.

2.2.3 Extra köpoäng för medicinskt behov

Den som behöver byta bostad på grund av nedsatt fysisk funktionsförmåga kan ansöka om extra poäng upp till maximalt 3 650 poäng, vilket motsvarar tio (10) års kötid. De extra poängen ger en förstärkt möjlighet att söka en passande bostad inom ett år från godkännande datum.

Om extra poäng beviljas tilldelas sökanden extra köpoäng motsvarande mellanskillnaden mellan sökandesbefintliga köpoäng och 3 650 poäng.

Exempel: Har du varit registrerad i ett år (365 dagar=365 poäng) beviljas du 3 285 extra poäng.

Det förutsätter följande:

 • Bostadssökande ska vara folkbokförd och bosatt i Sigtuna kommun sedan minst två år samt vara registrerad i Sigtuna Bostadsförmedlings bostadskö och ha betalat köavgiften.
 • Två av varandra helt oberoende läkare ska intyga att din nuvarande bostad inte är tillgänglig med hänvisning till din fysiska funktionsförmåga. Intygen får inte vara äldre än sex månader.
 • Bostadssökande uppfyller de vanliga grundkraven för bostaden.
 • Bostadssökande ansvarar själv för att söka din bostad och det är inga garantier för att få en bostad men en möjlighet. Bostadssökande anmäler intresse för lägenheter här på hemsidan.

2.2.3.1 Om extra köpoäng beviljas

Bostadssökande ansvarar själv för att söka sin bostad och det är inga garantier för att få en bostad men en möjlighet. Bostadssökande anmäler intresse för bostäder här på hemsidan. De extra poängen gäller i ett år från godkännande datum.

2.2.3.2 Om extra poäng inte beviljas

Bostadssökande har möjlighet att be om omprövning om denne inte är nöjd med beslutet. Bostadssökande begär om omprövning via ett formulär som finns här på hemsidan. Den besvaras inom 30 dagar. Bostadssökande kan inte överklaga ett beslut av Bostadsförmedlingen till någon annan instans.

2.2.4 Dina köpoäng nollställs om du får ett hyreskontrakt

Bostadsförmedlingen nollställer dina köpoäng när du fått ett hyreskontrakt. Du får då en ny starttid i Bostadsförmedlingens kö som räknas från och med det datum som nytt avtal tecknas, förutsatt att du betalat in din köavgift.

2.2.5 Särskilda bestämmelser för att du ska få behålla dina köpoäng

Har du tecknat ett hyreskontrakt utan besittningsskydd, exempelvis tidsbegränsat avtal, korttids- eller rivningskontrakt, behåller du dina köpoäng.

2.2.6 Ärva köpoäng

Om någon som är registrerad i Bostadsförmedlingens kö avlider kan den som är efterlevande make/maka eller sambo (enligt sambolagen SFS 2003:379) begära att få överta köpoängen.

Den som ska ärva köpoängen ska ha varit folkbokförd på samma adress som den avlidne de senaste sex (6) månaderna. I övriga fall kan inte köpoäng ärvas. Begäran ska ha inkommit senast sex (6) månader efter dödsfallet.

2.3 Nyanslutet bostadsbolag

Har ett nyanslutet bostadsbolag en egen bostadskö som avvecklas är det Bostadsförmedlings styrelse som beslutar om förutsättningar för om och hur kön överförs till Bostadsförmedlingen.

2.4 Köavgift

Du ska betala en årlig avgift för att få stå i bostadskön från att du fyllt 18 år. Kommunfullmäktige i Sigtuna beslutar om köavgiften. Köavgiften är för närvarande 275 kronor per år.

Du betalar köavgift för ett år i taget. Din köplats gäller i 12 månader från din registrering eller från föregående betalningsperiod. När du betalar årsavgiften förlänger du din köplats med 12 månader. Du hittar information på ”Mina sidor” om när det är dags att betala köavgiften.

Det är alltid ditt ansvar att betala köavgiften i tid så att du får behålla dina köpoäng. Betalar du inte köavgiften vid registrering eller innan nästa betalningsperiod börjar kan du inte anmäla intresse för lediga bostäder förrän du har betalat köavgiften.

Betalar du inte köavgiften inom 45 dagar efter registrering eller efter att föregående betalningsperiod tagit slut tar Bostadsförmedlingen bort dig ur bostadskön. Bostadsförmedlingen kräver inte in obetalda köavgifter, det är du själv som ansvarar för att se till att din köavgift betalas in i tid.

Får Bostadsförmedlingen in köavgiften senare än 45 dagar efter registrering eller
45 dagar efter att föregående betalningsperiod har tagit slut nollställs dina köpoäng och din nya kötid räknas från betalningsdatumet.

2.5 Återbetalning av köavgift

Du har inte rätt att få tillbaka en inbetald köavgift.

3. Förmedlingsregler

3.1 Grundregler

Alla som står i bostadskön står i en gemensam kö. Lediga bostäder förmedlas i turordning efter köpoäng. Bostadsförmedlingen föreslår den bostadssökande som har flest köpoäng bland de som har anmält intresse för bostaden till hyresvärden förutsatt att de uppfyller hyresvärdens krav.

Om bostadssökande har samma köpoäng som en annan bostadssökande som har anmält intresse för bostaden, är det den av de som anmält intresse först som föreslås som ny hyresgäst.

3.1.1 Krav att bo stadigvarande

För att få en bostad via Bostadsförmedlingen behöver du avse att bo stadigvarande i bostaden som du anmält intresse för. Med stadigvarande menas att du är boende och folkbokförd på adressen enligt Folkbokföringslagen.

3.1.2 Hyresvärdens krav

Du behöver uppfylla de krav som hyresvärden sätter för bostaden för att bli godkänd som hyresgäst. Alla krav står i bostadsannonsen.

Kraven kan handla om exempelvis din inkomst eller din ålder (för kategoriboende), eller om förbud mot rökning eller pälsdjur.

Hyresvärden kontaktar ditt nuvarande boende och tar referenser om du föreslås som hyresgäst.

Uppfyller du inte hyresvärdens krav kan det innebära att du inte blir inbjuden till visning eller föreslagen som hyresgäst, trots att du har flest köpoäng bland dem som har anmält intresse för bostaden.

3.1.3 Villkor för att bli föreslagen som hyresgäst

Bostadsförmedlingen hämtar in kontrolluppgifter för att vara säker på att du uppfyller hyresvärdens krav. Uppfyller du kraven föreslår vi dig som hyresgäst.

Saknar Bostadsförmedlingen aktuella kontaktuppgifter till dig kanske vi inte kan kontakta dig. Då blir du inte heller föreslagen som hyresgäst, även om du har den längsta kötiden.

Svara på erbjudanden i tid! Svarar du inte inom Bostadsförmedlingens tidsgränser så missar du chansen att bli föreslagen.

3.2 Intresseanmälningar

Du kan söka max fem (5) bostäder samtidigt.

När du sökt fem (5) bostäder så måste du ta bort någon av dina intresseanmälningar för att kunna söka en ytterligare bostad. Du kan själv ta bort dina intresseanmälningar fram tills att du har tackat ja till fortsatt intresse för visning.

Du kan också söka fler bostäder om du tackat nej till en bostad, eller om någon annan bostadssökande får en av bostäderna som du har sökt.

3.2.1 Svara ja till en bostad

Svarar du ja till en bostad och står först i kön, raderas dina övriga intresseanmälningar.

Är du först i kön på flera bostäder kontaktar Bostadsförmedlingen dig och du behöver välja vilken bostad du vill ha. Därefter raderas dina övriga intresseanmälningar.

3.3 Förmedlingsavgift

När du tecknar ett hyreskontrakt genom Bostadsförmedlingen ska du betala en förmedlingsavgift på 625 kronor.

Betalar du inte förmedlingsavgiften kan du inte anmäla intresse för andra lediga bostäder förrän du har betalat avgiften samt kostnader för eventuell indrivning.

Förmedlingsavgiften har beslutats av kommunfullmäktige i Sigtuna kommun.

Du som tecknar ett tidsbegränsat hyreskontrakt (korttids- eller rivningskontrakt) behöver inte betala någon förmedlingsavgift.

3.4 Kompensation

Om fastighetsägaren återtar en bostad från förmedlingen innan hyresavtal är tecknat avbryts förmedlingen och en kunds intresseanmälan är inte längre aktuell. Ingen ersättning eller kompensation lämnas.

3.5 Spärr mot att göra ny intresseanmälan

Bostadsförmedlingen kan hindra dig från att göra nya intresseanmälningar eller att fullfölja påbörjade intresseanmälningar under vissa omständigheter. Spärren påverkar inte dina köpoäng.

En spärr varar under sex (6) månader och kan bli aktuell i följande fall:

 • Om du blivit föreslagen som hyresgäst men sedan inte skriver under hyreskontraktet vid två olika tillfällen under en tolvmånadersperiod
 • Om du inte betalat förmedlingsavgiften
 • Om du lämnar oriktiga uppgifter för att få en bostad. Eventuell pågående förmedling avbryts och intresseanmälningar tas bort. Om handlingen bedöms som brottslig så polisanmäls detta av förmedlingen

3.6 Dina köpoäng efter att du har tecknat avtal

När du skrivit på ett nytt hyreskontrakt nollställs dina köpoäng. Du får inte tillbaka de köpoäng du hade innan du skrev på hyreskontraktet.

Undantaget är om du tecknat ett tidsbegränsat avtal (korttids- eller rivningskontrakt). Då behåller du dina köpoäng.

4. Har du klagomål?

Har du klagomål ska du skriva till Bostadsförmedlingen via det formulär som finns på Sigtuna Bostadsförmedlingens hemsida. Bostadsförmedlingen hanterar ditt klagomål och svarar inom 30 dagar. Du kan inte överklaga ett beslut av Bostadsförmedlingen.

5. Så behandlar vi dina personuppgifter (GDPR)

På Sigtuna Bostadsförmedlings sida ”Riktlinjer för integritet” beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter.