Välkommen till Sigtuna Bostadsförmedling!

Sigtuna kommun har gett det kommunala bostadsbolaget SigtunaHem i uppdrag att lägga grunden för den här nya och fristående bostadsförmedlingen, med bostäder från både SigtunaHem och andra hyresvärdar.

Sigtuna Bostadsförmedlings vision är att vara den självklara marknadsplatsen för förmedling av hyresrätter i Sigtuna kommun. Genom att flera hyresvärdar använder samma kö blir det fler bostäder för dig att välja på och köa till.

Frågor och svar om Sigtuna Bostadsförmedling

En kommunal bostadsförmedling som ska erbjuda bostäder från både det kommunala bostadsbolaget SigtunaHem och andra hyresvärdar i kommunen.
Sigtuna kommun vill göra det lättare för den som står i bostadskö genom att samla alla lediga hyresbostäder på ett och samma ställe. Den som vill ha en hyresbostad i Sigtuna kommun ska på sikt bara behöva stå i Sigtuna Bostadsförmedlings kö. Samtal förs idag med flera hyresvärdar i kommunen, och ambitionen är att få så många som möjligt att erbjuda sina lediga bostäder via Sigtuna Bostadsförmedling.
Sigtuna kommun har gett det kommunala bostadsbolaget SigtunaHem uppdraget att starta Sigtuna Bostadsförmedling. Arbetet pågår och Sigtuna Bostadsförmedling planeras att öppna den 1 september 2020.
Sigtuna Bostadsförmedling blir ett fristående dotterbolag till SigtunaHem, och ska bära sina egna kostnader.
Den nya bostadsförmedlingen planeras att starta den 1 september 2020.
Det är en viktig och klok investering för framtiden, eftersom alla behöver en bostad. Inte minst för ungdomar som vill flytta hemifrån är det viktigt att stå i bostadskön om de vill kunna hyra sitt första boende. Även senare i livet är det praktiskt med en köplats, även om man redan har ett boende man trivs med.
Du kan när som helst ställa dig i bostadskön. Ungdomar kan med fördel ställa sig i kö från det år de fyller 16. I väntan på att Sigtuna Bostadsförmedling ska öppna är SigtunaHems bostadsförmedling kommunens största bostadskö. Om du ställer dig i kö där börjar du direkt samla köpoäng, som du sedan kan ta med dig till Sigtuna Bostadsförmedlings kö. Du kan registrera dig i SigtunaHems bostadskö fram till och med den 23 juli 2020. Därefter stänger SigtunaHem ner sin kö för nyregistreringar. Sigtuna Bostadsförmedling tar över administrationen av SigtunaHems kö och öppnar upp för nyregistreringar den 1 september.
Det finns många olika bostadsförmedlingar runt om i Sverige, och flera är kommunala. Sigtuna Bostadsförmedling är rätt bostadskö för dig som vill kunna få ett hyresboende i Sigtuna kommun. Sigtuna kommun som ort erbjuder många fördelar, till exempel närheten till Stockholm, Uppsala och Arlanda. Här finns goda kommunikationer och det byggs många nya bostäder, inte minst hyresbostäder.
Ja, om du är 65+ eller mellan 16–24 år får du som nyregistrerar dig i Sigtuna Bostadsförmedlings kö extra bonuspoäng.
Kostnaden för att stå i Sigtuna Bostadsförmedlings bostadskö kommer att bli 200 kronor per år för alla som är 18 år eller äldre. Redan vid 16 års ålder kan du ställa dig i bostadskön och det är gratis fram till året du fyller 18.
Sigtuna Bostadsförmedling kommer att samla så många som möjligt av de lediga hyresbostäderna i Sigtuna kommun i en och samma kö. Det blir en ny och bättre service som ska bära sina egna kostnader.
Ja, när du skriver hyreskontrakt på en lägenhet som du har fått via Sigtuna Bostadsförmedling betalar du också en administrativ avgift på 625 kronor.
Du kommer att köa till, och på sikt erbjudas, lägenheter från flera olika hyresvärdar.
Information om den nya bostadsförmedlingen kommer att gå ut till dem som idag är registrerade i SigtunaHems bostadskö. Om du väljer att betala årsavgiften för att ställa dig i Sigtuna Bostadsförmedlings kö kommer dina köpoäng att flyttas över dit och den nya bostadsförmedlingen tar över administrationen för SigtunaHems bostadsköande. Du har sex månader på dig att höra av dig gällande dina samlade poäng hos SigtunaHem så att dessa kan föras över till Sigtuna Bostadsförmedlings administration. Har du inte hört av dig inom sex månader samt inte betalat din köavgift kommer dina poäng att försvinna och du tas bort från kön. När överföringen av köande är klar kommer SigtunaHems egen kö att avvecklas.
I samband med att nya hyresvärdar tecknar avtal med Sigtuna Bostadsförmedling regleras också hur köpoängen i den aktuella hyresvärdens kösystem ska översättas och föras över till Sigtuna Bostadsförmedling. Normalt får du en köpoäng för varje dag du står i en bostadskö.
Varje dag i kön ger en köpoäng som sedan kan användas för att söka bostad med. Den som har flest köpoäng står först i tur för att bli erbjuden en lägenhet, förutsatt att den personen är aktivt sökande och har betalat sin årliga köavgift.
Du behöver uppfylla de ekonomiska och specifika krav som den aktuella hyresvärden ställer på sina hyresgäster. Dessa kan se olika ut hos olika hyresvärdar.
På denna webbplats kommer Sigtuna Bostadsförmedling att informera löpande och successivt utöka informationen.
Kontakterna med Sigtuna Bostadsförmedling kommer främst att ske digitalt eller via mejl/telefon till kundtjänst. Ett kontor kommer att öppnas vid Kulturtorget med begränsade öppettider.
För att attrahera så många bostäder som möjligt till Sigtuna Bostadsförmedling kommer det inte att kosta hyresvärdarna något att använda förmedlingen. Andra fördelar för hyresvärdarna är att de får tillgång till fler sökande i ett smidigt och rättvist kösystem, samtidigt som de inte längre behöver administrera sin egen kö.