Tillgänglighet för Sigtuna Bostadsförmedling AB

Sigtuna Bostadsförmedling AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Sigtuna Bostadsförmedling AB uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Sigtuna Bostadsförmedling AB som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga
 • Inte aktuellt 
 • Inte aktuellt 
 • Inte aktuellt 
Problem vid användning med nedsatt synförmåga
 • Inte aktuellt 
Problem vid användning utan hörsel
 • Inte aktuellt 
 • Inte aktuellt 
Problem vid användning med nedsatt hörsel
 • Inte aktuellt 
 • Inte aktuellt 
 • Inte aktuellt 
Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka
 • Inte aktuellt 
Problem vid användning med nedsatt rörlighet
 • Inte aktuellt 

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 21 januari 2021.

Oskäligt betungande anpassning

Sigtuna Bostadsförmedling AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Kartfunktion läses ej upp i uppläsningsverktyg.

Hur vi testat webbplatsen

Nordic Accessibility Group AB har gjort en oberoende granskning av Sigtuna Bostadsförmedling AB.

Senaste bedömningen gjordes den 29 september 2020 och är formellt godkänd av Verksamhetschef.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 januari 2021.