Sigtuna Bostadsförmedling

Sigtuna kommun vill göra det lättare för dig som står i bostadskö genom att samla alla lediga hyresbostäder på ett och samma ställe.

Sigtuna bostadsförmedling erbjuder därför bostäder både från det kommunala bostadsbolaget och från andra hyresvärdar i kommunen.

Vår ambition är att få kommunens alla hyresvärdar att erbjuda sina lediga bostäder via Sigtuna Bostadsförmedling – så att du som söker bostad bara behöver stå i en kö.

Sigtuna bostadsförmedling är ett fristående dotterbolag till kommunägda SigtunaHem, och bär helt sina egna kostnader.

Förmedlingen är inte vinstdrivande och verksamheten drivs enligt lagstiftningen för kommunal bostadsförmedling.

Sigtuna Bostadsförmedling logotyp