Sigtuna Bostadsförmedling

Sigtuna kommun vill göra det lättare för dig som står i bostadskö genom att samla alla lediga hyresbostäder på ett och samma ställe.

Sigtuna bostadsförmedling erbjuder därför bostäder både från det kommunala bostadsbolaget och från andra hyresvärdar i kommunen.

Vår ambition är att få kommunens alla hyresvärdar att erbjuda sina lediga bostäder via Sigtuna Bostadsförmedling – så att du som söker bostad bara behöver stå i en kö.

Sigtuna bostadsförmedling är ett fristående dotterbolag till kommunägda SigtunaHem, och bär helt sina egna kostnader.

Förmedlingen är inte vinstdrivande och verksamheten drivs enligt lagstiftningen för kommunal bostadsförmedling.

Statistik från 2023 – Bostadskön

Vid årets slut hade förmedlingen förmedlat 627 lägenheter, inklusive korttidskontrakt, från 9 fastighetsägare i Sigtuna Kommun.
Kötiden för att få en bostad landade i snitt på 9,8 år. Bostadskön landade på cirka 15 400.

Fördelning av lägenhetstyp som förmedlades 2023

Vanliga lägenheter – 497
Trygghetsboende – 21
Korttidskontrakt – 109

Antal förmedlingar 2023 efter storlek på lägenhet

1ROK – 129
2ROK – 367
3ROK – 263
4ROK – 69
5ROK – 5
6ROK – 1

Statistik från 2023 – Tomt & Huskön

Vid årets slut så hade förmedlingen inte förmedlat några småhus eller tomter från Sigtuna Kommun. Tomt och huskön landade på cirka 2 100.

Statistik från 2022

Vid årets slut hade förmedlingen förmedlat 841 lägenheter, inklusive korttidskontrakt, från 7 fastighetsägare i Sigtuna Kommun. Kötiden för att få en bostad landade i snitt på 10 år. Bostadskön landade på cirka 16 000.

Fördelning av lägenhetstyp som förmedlades 2022

Vanliga lägenheter – 771
Trygghetsboende 65+ – 21
Korttidskontrakt – 51

Antal förmedlingar 2022 efter storlek på lägenhet

1ROK – 138
2ROK – 366
3ROK – 261
4ROK – 73
5ROK – 3

Statistik från andra kvartalet 2022

Under andra kvartalet 2022 har Sigtuna Bostadsförmedling förmedlat 258 lägenheter. Av de totala antalet förmedlade lägenheter mellan april-juni var 4 trygghetslägenheter, 60 nyproducerade och 194 vanliga lägenheter.

Kötider

Under andra kvartalet har kötiden för att få en bostad i genomsnitt varit 9,5 år och det har varit i snitt 84 sökande per objekt. Antal i bostadskön uppgick 30 juni 2022 till 16483.
Tomt- och huskön hade till och med 30 juni 2022 en kö på 1256 stycken

Statistik från första kvartalet 2022

Under första kvartalet 2022 har Sigtuna Bostadsförmedling förmedlat 198 lägenheter. Flera nyproducerade lägenheter har förmedlats och kötiden till dessa har i snitt legat på 7,5 år.

Mars

Mars förmedlades flest lägenheter, totalt 88 stycken, varav 3 trygghetslägenheter, 24 nyproducerade och 61 vanliga lägenheter.

Kötider

Under första kvartalet har kötiden för att få en bostad i genomsnitt varit 10,3 år och det har varit i snitt 101 sökande per objekt. Antal i bostadskön uppgick 31 mars 2022 till 15315.
Tomt- och huskön flyttade in 22 februari och hade till och med 31 mars 2022 en kö på 618 stycken.

Statistik från 2021

Sigtuna Bostadsförmedling stängde i mars 2021 möjligheten för AB SigtunaHems tidigare bostadssökande att få med sig sina poäng från tidigare kö till förmedlingen. Sigtuna.

Vid årets slut hade förmedlingen förmedlat 618 lägenheter under 2021, inklusive korttidskontrakt, från sex fastighetsägare i Sigtuna Kommun. Kötiden för att få en bostad landade på i snitt 11 år. Bostadskön landade på cirka 16 000.

Fördelning av lägenhetstyp som förmedlades 2021

Vanliga lägenheter – 596
Trygghetsboenden – 12
Korttidskontrakt – 10

Antal förmedlingar 2021 efter storlek på lägenheten

1 RoK – 138
2 RoK – 259
3 RoK – 171
4 RoK – 48
5 RoK – 2

Sigtuna Bostadsförmedling logotyp