Årsavgift 2024

Kommunfullmäktige i Sigtuna har beslutat om en höjning av årsavgiften för bostadskön till 275:- inklusive moms.

Höjningen börjar gälla från 1 januari 2024. Har du redan en pågående betalperiod tillämpas höjningen först när din betalperiod ska förnyas.

Avgiften tas endast ut för att täcka administrativa kostnader. Sigtuna Bostadsförmedling är inte vinstdrivande och bedrivs enligt lagen om kommunal bostadsförmedling.