Hur fungerar bostadskön?

Varje dag i bostadskön ger en köpoäng som sedan kan användas för att söka bostad med. Den som har flest köpoäng står först i tur för att bli erbjuden en lägenhet, förutsatt att personen är aktivt sökande och har betalat sin årliga köavgift.