Kan jag överlåta min kötid till någon annan?

Man kan inte överlåta sin kötid till någon annan person, förutom vid dödsfall av make/maka och sambo.