Från vilken ålder kan jag ställa mig i bostadskön?

Du kan ställa dig i bostadskö från det du har fyllt 16 år. Köavgift börjar man betala när man fyllt 18 år.