Vad händer om jag inte betalar min köavgift i tid?

Om du inte betalar din köavgift i tid förlorar du din plats i bostadskön.