Vi utvecklar betalningsrutiner

Vi vill göra vårt yttersta för att du som valt att ställa dig i vår bostadskö inte ska riskera att mista din plats i kön.

Vi vill dock påminna om att du som individ själv ansvarar för att betalning av årsavgift sker en gång om året.

Men för att information om betalning ska nå fram till alla så utvecklar vi nu vårt system för betalning av årsavgiften.

Återinträde i bostadskön

Sigtuna Bostadsförmedlings styrelse har beslutat att ge möjlighet att återinträda i bostadskön och tillgodoräkna sig intjänade köpoäng.

Detta gäller dig som:

  • Registrerade sig och betalade in årsavgift till Sigtuna Bostadsförmedling mellan 1 september 2020 och 28 februari 2021, men missade att betala in förnyelse av årsavgiften året därpå.
  • Stod i SigtunaHems bostadskö vid tidpunkten då administrationen övergick till Sigtuna Bostadsförmedling, men inte registrerade sig i den nya bostadskön mellan 1 september 2020 och 28 februari 2021.

För att få återinträda i kön – och i förekommande fall tillgodoräkna sig köpoäng – måste du själv genom dokumentation kunna styrka att:

  • Du tidigare har varit registrerad i bostadskön.
  • Hur lång tid du varit registrerad i bostadskön.

Kravet att kunna visa styrkande dokumentation ligger i det här fallet på dig som vill söka återinträde i bostadskön. Styrkande dokumentation kan till exempel vara gällande hyreskontrakt eller bekräftelsemejl från registreringstillfället.

Sigtuna Bostadsförmedling rensar användardata enligt lagen om hantering av personuppgifter (GDPR), och sparar därför inga uppgifter när någon träder ut ur kön.